Data ve network sistemleri

ses, veri, görüntü ve çeşitli yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm, güvenlik girişi, yangın alarm, enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu, yönetilebilmeye ve genişlemeye imkan sağlayan bir yapıdır. Günümüz teknolojisinde data ve network sistemlerinin doğru tasarlanmış olması; hem ihtiyaç duyulan yüksek hız ve bant genişliğinin sağlanması hem de verinin sağlıklı iletimi ve güvenliği noktasında çok önemli hale gelmiştir.

Kurumsal Data Ve Network Sistemleri

Sağlıklı bir ağ (Network) altyapısı, bütünleştireceği sistemlerin hızlı ve problemsiz çalışmasının garantisidir. Bu yapılar bilişim teknolojileri yatırımları arasında en uzun ömre sahip yatırımlardır. Bu sebeple ağ altyapıları doğru tasarlanmış olmalı ve mühendislik standartlarında oluşturulmalıdır. Günümüz teknolojisine uygun hız, güvenilirlik ve performansı ile standartlaşmış hub, switch, router, bridge, converter, transmitter, receiver gibi her türlü cihazın temin, montaj kurulum ve konfigürasyonunu yapmakta aynı zamanda sektör tecrübesi, bilgi birikimi ve uzmanlığıyla müşterilerimize network sisteminin tasarımından sistem entegrasyonuna kadar tüm çözümleri sunmaktayız.

Fiber Optik Altyapı Ve Sonlandırma Hizmetleri

Günümüzde özellikle hız ve bant genişliği ihtiyacının önemli olduğu uygulamaların yanı sıra; mesafe ve elektromanyetik etkileşim gibi problemleri bertaraf etme gereksinimi duyan çok farklı haberleşme sistemleri / protokolleri, ancak Fiber optik altyapı sistemleri ile problemsiz bir iletişim ortamına kavuşmaktadır. Bu kapsamda fiber optik altyapı hizmetlerinde projelerinizin başlangıç aşamasından teslim aşamasına kadar bütün fazları gerçekleştirerek anahtar teslim çözümler sunmaktayız.

>